Slik gjør kultur oss lykkeligere

Home / Slik gjør kultur oss lykkeligere

Slik gjør kultur oss lykkeligere

Etter at strømmetjenester kom på markedet, er det stadig flere som må tenke seg om når de blir spurt om når de sist var på kino. Enda flere vil nok klø seg i hodet når de skal svare på når de sist besøkte et museum, var på konsert eller på teater. Kultur er noe de fleste får i seg gjennom skjermer, selv om mange fortsatt leser tradisjonelle bøker. Det mange kanskje ikke vet, er at kultur faktisk har en helsebringende effekt på mennesker, og det fins flere grunner til at man burde slå av TVen i blant og få en dose kultur. Forskning har nemlig vist at regelmessig inntak av kultur gjør folk lykkeligere.

Kontakt med menneskeheten og samfunnet

Kunst omhandler ofte flere komplekse temaer, som fattigdom, seksualitet, rasisme og annen urettferdighet. Uansett om man inntar kunst i form av musikk, billedkunst eller litteratur, hjelper den oss å forstå samfunnet rundt oss og våre medmennesker bedre. Dette er grunnen til at kunst ofte er med på å bryte ned barrierer, og har en sentral plass i store revolusjoner. Å lære om vanskelighetene til en bestemt folkegruppe er nemlig med på å styrke toleranse og nestekjærlighet, og dette styrker mellommenneskelige bånd.

Rikere nærmiljø

Folk som engasjerer seg i kunst er ofte ildsjeler også på andre områder, noe en nord-amerikansk studie fra 2006 fastslår. Kunstinteresserte engasjerer seg i frivillighet og idrettsforeninger oftere enn de som oppgir at de ikke er interessert i kunst. Et lokalsamfunn blomstrer derfor mer dersom det har flere kunstentusiaster, siden det ofte er frivillige som står for alt fra fotballtrening til skoleteater og lokale messer.

Bredere perspektiv

En moderne hverdag er fullspekket med stressende elementer, som ofte blir en del av en ond sirkel. Tar man seg derimot en kunstpause fra de trauste rutinene, kommer dette ofte med nye opplevelser og sanseinntrykk. Ikke alle tar seg tid til å filosofere over hverdagen, og mange sliter med å finne meningen med livet. Kunst tar ofte for seg aktuelle hverdagstemaer, og kommer som regel med nye perspektiver på ting. Hvem vet, kanskje kan man finne løsningen på tidsklemma i et 1700-tallsmaleri?

Kunst er uttrykk

Aktiv deltakelse i kulturlivet betyr at man eksponeres for stadig nye kunstformer. Man lærer også av det man omgir seg med, og mange finner nye uttrykksformer de kan bruke når de skal uttrykke seg i hverdagen. Kunsten bedrer altså kommunikasjonen mellom folk og gjør den rikere, selv når man bare betrakter den.

Beroligende sanseinntrykk

Forskning har nylig vist at kunst og kultur gjør folk mer fornøyde med livet, uavhengig av inntekt og utdanning. Det fins allikevel en klar forskjell mellom menn og kvinner. Menn, som er kjent for å kunne tilbringe hele dager foran sportssendinger på TV, nyter kunst best passivt. Det vil si at menn foretrekker museer og konserter, hvor man kan nyte kunsten uten å ta del i den eller følge aktivt med. Kvinner liker derimot litt mer dynamikk, og derfor foretrekker de aktiv kunst, som for eksempel keramikk eller å spille et musikkinstrument.

LEAVE A COMMENT

All fields are mandatory.