Burning Man – en unik kulturfestival

Home / Burning Man – en unik kulturfestival

Burning Man – en unik kulturfestival

Konseptet kultur er spesielt fordi den kan forstås både i svært snever og veldig bred forstand. For noen er kultur spesifikt og har med etnisk, geografisk eller religiøs tilhørighet å gjøre. Det samme kan sies om alle kulturuttrykk, og innenfor forskjellige kunstformer fins det ofte sære retninger som følger et rigid sett med regler. Alle mennesker har behov for kultur, men det er ikke alle som føler at de tilhører en bestemt sjanger eller retning. Noen liker teater, andre elsker matfestivaler og noen digger hardrock. Det fins en rekke arrangementer og festivaler som vier seg fullt og helt til disse sjangrene, men det fins faktisk noe for alle, også de som ikke faller i noen kategori.

En by i ørkenen

Burning Man er en musikk- og kulturfestival som oppstod på Baker Beach i San Francisco, og som nå arrangeres i Black Rock-ørkenen i Nevada. Det som ellers er en tom sandslette, forvandles til en glødene by av lyd og lys, et sammensurium av samtidskunst midt i tomheten. Byen, som hvert år døpes Black Rock City, er et sted viet kunst, musikk, livsutfoldelse og frihet. I tråd med arrangørenes filosofi er alle uttrykksformer velkomne. Miljø og samarbeid er et annet viktig aspekt, og samfunnet som oppstår under festivalen sørger sammen for å ikke etterlate seg noen spor.

En slags Kardemommelov

Kultur er en uttrykksform som oppstod da mennesker begynte å leve sammen, og et levende samfunn er nødvendig for at en levende kultur skal utvikle seg. Siden Black Rock City er et festivalområde som kun eksisterer i et begrenset tidsrom, følger alle deltakerne et sett spesielle prinsipper som skal gjøre det hele mer harmonisk:

  • Radikal inklusjon innebærer at alle er velkomne til Burning Man.
  • Deltakerne oppfordres til å drive byttehandel. Dette gjør at man sammen kommer fram til verdien av et betalingsmiddel deltakerne imellom.
  • Festivalen tar avstand fra penger som betalingsmiddel, og kontanter kan kun brukes til ting som helsetjenester og bensin.
  • Radikal selvstendighet innebærer at alle er ansvarlige for sin egen eksistens. Det ventes at deltakerne tar med seg alt de trenger for å kunne overleve under festivalperioden, siden tradisjonell handel er strengt regulert.
  • Radikal livsutfoldelse er et annet prinsipp, og alle deltakere oppfordres til å uttrykke seg kunstnerisk, uansett om de har erfaring eller ikke.
  • Det ventes at alle gjør en felles innsats, og det er vanlig de ulike samfunnene som oppstår hjelper hverandre på tvers av grupper.
  • Samfunnsansvar er viktig i alle samfunn, selv midlertidige byer, og det ventes at alle følger gjeldende lovverk.
  • Siden en by generer mye skrot, selv på kort tid, er det strenge regler om at alle plukker opp etter seg. Ørkenen er tross alt hjem til mange dyr.
  • Prinsippet om deltakelse er en invitasjon til alle deltakerne om å by på seg selv og ikke være redd for å knytte bånd med andre, leke, spille og lage kunst.
  • Umiddelbarhets-prinsippet bygger på en filosofi om at det ikke skal være noen mellomledd mellom deltakere og opplevelsene, og terskelen er lav for å se og prøve nye ting.

Festivalen for hobbysnekkere

Når en by skal bygges, trenger man flinke håndverkere. Burning Man er den perfekte festivalen for de som vet at de liker kunst og som samtidig er nevenyttige. Kunstsamfunnet er laget slik at alle skal kunne føle seg inkludert og nyte kunst og musikk.

LEAVE A COMMENT

All fields are mandatory.